Política de privacitat i protecció de dades

Última actualització: maig de 2022

 

FRIGORÍFICOS DEL MORAL és conscient de la importància que suposa per als nostres usuaris obtenir informació clara i transparent sobre l'ús que fem de la informació que ens proporcionen. La relació amb els nostres usuaris es basa en l'honestedat, el rigor i la transparència per a construir relacions sòlides i de confiança mutúa. Mitjançant la present Política de Privacitat els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres.

 

Què son dades de caràcter personal?
Una dada de caràcter personal és qualsevol informació numèrica, alfabètica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables, tant la relativa a la seva identitat com a la seva existència i ocupacions. Exemples d'aquesta informació són el seu nom, email o telèfon.

Quin tipus de dades recollim?

  • Dades identificatives i de contacte com el nom, email, etc., proporcionades voluntàriament pel propi usuari a través dels formularis que corresponen a un mínim raonable per a poder dur a terme el tractament en qüestió.
  • Dades de connexió, com l'adreça IP, operador d'accés, etc, recopilades de manera tècnica en base a l'ús que l'usuari fa del servei i que ens permeten interactuar amb ell.

Amb quina finalitat tractem aquestes dades?
FRIGORÍFICOS DEL MORAL tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, el RGPD 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. Finalitats:

  • Permetre a l'usuari contactar amb nosaltres i donar resposta a les sol·licituds d'informació enviades a través dels formularis de la web.
  • Crear i gestionar la llista de suscriptors als nostres butlletins informatius per a mantenir-los informats sobre els nostres productes i serveis.
  • Permetre el funcionament de la nostra website, a través de cookies tècniques i funcionals tal com es detalla en la nostra política de cookies.

Quina és la base que legitima el tractament?
El consentiment de l'usuari lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que l'informem posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la seva lectura, en cas d'estar conforme, pot acceptar mitjançant una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte.

Qui tracta les seves dades?
El Responsable del tractament de les seves dades és FRIGORÍFICOS DEL MORAL S.A, amb cif A17099367, domicili social a C/ Migdia, 3-5, 17458 Fornells de la Selva (Girona), mail de contacte: info@fdelmoral.com i telefòn 972476151.

Quines dades són obligatòries?
Totes les que li sol·licitem en el preceptiu formulari són obligatòries, essent impossible realitzar les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades o ens les facilita de manera errònia o incompleta. L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a FRIGORÍFICOS DEL MORAL.

Es prenen decissions automatitzades?
No s'adopten decisions automatitzades, encara que si pot arribar a entrar dins de la nostra política de màrqueting elaborar perfils estadístics anonimitzats sobre la base del comportament dels usuaris.

Com presentem la informació?
La informació sobre el tractament de les dades personals, es facilita a l'interessat de manera clara i concisa, tenint en compte que l'objectiu final és que l'usuari pugui prendre decisions informades sobre la utilització de les seves dades personals. Per a això, adoptem un sistema d'informació per capes o nivells, de tal manera que es presenta a l'usuari una informació bàsica reduïda en el mateix formulari en què s'obté el consentiment i una informació addicional més detallada en aquest text de Política de Privacitat.

A quins destinataris es comuniquen les seves dades?
Es realitzen transferències internacionals de dades?

No cedim les seves dades personals a tercers, excepte per imperatiu legal. Per poder dur a terme els nostres serveis necessitem treballar amb empreses (proveïdors de hosting, de tecnologia d'anàlisis de dades, etc) que tracten les seves dades per compte nostre com a part de la prestació d'un servei que els hem contractat i amb els qui hem signat els corresponents contractes d'Encarregats de Tractament, exigint-los el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades.

Durant quan de temps guardem les seves dades?
Respecte de cada tractament per al qual ens hagi donat el seu consentiment, conservarem les dades el temps que sigui necessari per a garantir la prestació del servei i mentre l'usuari no hagi sol·licitat la baixa i eliminació de les seves dades. En qualsevol cas, les dades es conservaran durant el termini necessari per a complir amb les nostres obligacions legals.

Comunicacions comercials
D'acord amb la LSSICE, FRIGORÍFICOS DEL MORAL no realitzarà pràctiques d' SPAM , per la qual cosa no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o expressament autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre comunicacions comercials que puguin ser del seu interés.

Quins drets existeixen i com puc exercitar-los?
L'usuari podrà, en qualsevol moment, exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició així com els de limitació del tractament i portabilitat dirijint-se per escrit a l'adreça de correu electrònic info@fdelmoral.com. L'exercici de tots aquests drets és gratuït i, en llaures a la major transparència, li facilitem més informació sobre aquests drets:

  • Dret d'accés, rectificació i supressió: Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o si és necessari, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalidas per a les quals van ser recollides.
  • Dret a Oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, pot oposar-se al tractament de les seves dades. FRIGORÍFICOS DEL MORAL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions o per a complir amb les nostres obligacions legals.
  • Dret a la Limitació del tractament: En determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a complir amb les nostres obligacions legals.
  • Dret a la Portabilitat: Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i tansmetre'ls directament a un altre Responsable de Tractament quan així ens ho sol·liciti i sigui tècnicament possible.
  • Dret a la Retirada del consentiment: En qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament. Si sol·licita la cancel·lació de les seves dades deixarem de processar-es però ha de tenir en compte que no podrem continuar prestant-li serveis i que, en determinats casos en els quals tinguem la base legal corresponent, continuarem tractant la seva informació encara després que hagi retirat el seu consentiment i sol·licitat l'eliminació de la seva informació.

En cas de divergències amb FRIGORÍFICOS DEL MORAL en relació amb el tractament de les seves dades, pot interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva seu electrònica (ww.aepd.es). En tot cas, pel nostre fort compromís amb la privacitat el convidem a que es dirigeixi directament a nosaltres per a solucionar qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals. S'aplicarà la legislació espanyola a totes les disputes que afectin aquesta pàgina web, sent competents els tribunals i jutjats corresponents.

Modificació de la Política de Privacitat
FRIGORÍFICOS DEL MORAL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. Li recomanem que consulti aquesta pàgina amb certa freqüència per a revisar la versió més recent. En la part superior d'aquest document li indiquem la data de l'última actualització. La nova política de privacitat serà efectiva des del moment de la seva publicació. Si continua accedint o utilitzant els nostres serveis després de l'entrada en vigor d'aquestes modificacions, accepta estar subjecte a la nova política de privacitat. En cap cas aquestes modificacions afectaran l'elecció que hagués formulat pel que fa a la manera en què FRIGORÍFICOS DEL MORAL pot tractar les seves dades personals. Si en algun moment volguéssim utilitzar les seves dades de manera diferent a l'establerta en el moment de la recollida, li ho notificarem per correu electrònic, sol·licitant el seu consentiment. Així mateix, FRIGORÍFICOS DEL MORAL es reserva el dret a la rescissió dels serveis que presta en relació a aquells usuaris que no compleixin amb els termes i condicions legals d'ús, així com amb la legislació vigent.