Política de Privacitat de les Xarxes Socials

De conformitat amb el que estableix l’RGPD 2016/679, la LOPDGDD 3/2018 i la LSSI-CE 34/2002 FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA informa als usuaris, que té creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Instagram, Yotube i Linkedin amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis. 

L'usuari que lliurement ha mostrat el seu interès unint-se a la pàgina creada per FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA ens està legitimant al tractament d'aquelles dades personals que tinguin projecció pública al seu perfil, especialment el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. En cap cas FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA les incorporarà a cap base de dades. En tot cas, com a usuari, en qualsevol moment pot accedir a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil segons les seves preferències de privacitat.

L'usuari unit a la pàgina de FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA, podrà interactuar-hi segons ho permeti cada xarxa social. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin la llei i els drets de propietat intel·lectual i industrial i el dret a la propia imatge. En aquests casos, FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent bloquejar permanent a l'usuari. FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat un usuari.

Exercici dels drets

En relació amb els drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició, que com a usuari pot exercitar, ha de tenir en compte el següent: FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA només podrà rectificar aquella informació que es troba sota el seu control, per exemple eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. En molts casos, aquest dret l'haurà d'exercir davant de la pròpia xarxa social. Quant als drets de cancel·lació, limitació i oposició, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que es troba sota el control de FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA, per exemple, deixar d'estar unit al perfil. Per els altres casos, cal adreçar-se a la pròpia xarxa social. Pel que fa al dret d'accés, estarà definit per la funcionalitat de la xarxa social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.

Publicació d'imatges

FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA informa que la publicación de les imatges a la xarxa social, s’ha fet de manera legítima, comptant amb el consentiment previ de l’interessat/ada. No obstant, si es reconeix en alguna de les fotografies o vídeos publicats en les nostres xarxes socials i no vol continuar apareixent, preguem que ens ho comuniqui a través de l'adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte: info@fdelmoral.com adjuntant còpia del document acreditatiu de la vostre identitat i referenciant l'apartat on es troba la imatge o vídeo on apareix.

Prospecció comercial

FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina FRIGORÍFICOS DEL MORAL SA perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.